La OpenCoffee am discutat despre posibilitatile prin care companiile pot accesa fonduri structurale in domeniul IT. Prin amabilitatea celor prezenti am primit date despre aceste finantari si vi le ofer ca atare.

Cresterea Competitivitatii Economice
PO Gestionat de Ministerul Economiei si de alte 4 Ministere în calitate de Organisme Intermediare (primesc si evalueaza proiecte)
Finantare totala 3.011.102.426 Euro din care fonduri UE în valoare de 2.554.222.109 Euro

Cresterea Competitivitatii Economice
5 Axe prioritare

 1. Un sistem de productie inovativ si eco-eficient
 2. Cresterea competitivitatii economice prin cercetare, dezvoltare si inovare
 3. Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentrusectorul public si privat
 4. Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii în contextul combaterii schimbarilor climatice
 5. Asistenta tehnica

Axa 2 – Cresterea competitivitatii economice prin cercetare – dezvoltare
Alocarea financiara totala: aprox 800 mil Euro
Proiecte eligibile:
o proiecte de cercetare în parteneriat între universitati/institutii de cercetare si întreprinderi
o investitii în infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative
o Accesul întreprinderilor la activitati de cercetare – dezvoltare si inovare
Valoarea finantarii: între 20.000 si 5.000.000 Euro
Beneficiari eligibili: Universitati, institutii de CD, întreprinderi cu activitate în CD, ONGuri cu activitate în CD, spin-offs sau start-up-uri
Contributia beneficiarului: Variabila în functie de beneficiar 2-75%


Axa 3 – IT&C pentru sectorul public si privat

Alocarea financiara totala: 559.344.787 Euro
Pentru sectorul public:

 • îmbunatatirea accesului la IT
 • dezvoltarea serviciilor publice electronice

Pentru sectorul privat

 • introducerea de tehnologii IT moderne pentru mediul de afaceri

1. Îmbunatatirea accesului la IT
Tipuri de proiecte finantabile:

 • Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realzarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet în banda larga (PAPI) în zonele de esec al pietei (zonele rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)
 • Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

Valoarea finantarii: între 200.000 – 2.000.000 Euro
Beneficiari eligibili: autoritati publice centrale si locale si forme asociative ale
acestora
Contributia beneficiarului: 2%

2. Dezvoltarea serviciilor publice electronice
Tipuri de proiecte finantabile:

 • sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
 • este necesar
 • implementarea de sisteme ITC în scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice
 • Sustinerea implementarii de solutii de e-learning
 • sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar

Valoarea finantarii: (la nivel local) 500.000 – 1.500.000 Euro (la nivel national) 2.500.000 – 20 mil Euro
Beneficiari eligibili: autoritati publice centrale si locale si forme asociative ale acestora, spitale publice
Contributia beneficiarului: 2%

3. Tehnologii IT pentru mediul de afaceri
Tipuri de proiecte finantabile:

 • implementarea sau extinderea sistemelor ERP
 • implementarea sau extinderea de sisteme de CRM
 • implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru îmbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor
 • implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems)
 • o implementarea de sisteme informatice de comert electronic, pentru licitatii electronice, tranzactii electronice securizate si epayment
 • implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM
 • implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei B2B, B2C

Valoarea finantarii: (la nivel local) 30.000 – 500.000 Euro
Beneficiari eligibili: IMM-uri si consortii de IMM-uri
Contributia beneficiarului: 35 – 45%

 Te pot anunta daca apar noi eBooks din seria eQ, rezultate ale studiului de e-commerce in România, cursuri si materiale eLearning

 

Nu îmi plac mesajele de tip SPAM și îți promit că o să păstrez în siguranță adresa ta de email. Nu uita că te poți dezabona în orice moment dorești.

Te-ai abonat cu succes !

Seria "EQ, E-business Quotient,pregatirea inteligenta in afacerile online"

Am lucrat o serie de eBooks si materiale care trateaza aspecte legate de activitatea digitala. Pentru moment este disponibila Eq1 "Continutul Digital" si vor urma Eq2 "Analiza Afacerii Digitale", Eq3 "Marketing Online", Eq4 "Magazinul Online", Eq5 "Servicii pentru online" (in faza de tehnoredactare). 

Iti multumesc ! Urmeaza sa primesti un link de unde sa descarci eBooks